Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi của doanh nghiệp Taxi tải Hoa Vinh
Mọi giá trị phải được tạo dựng theo thời gian:  Mỗi nhân viên Công Ty Taxi tải Hoa Vinh tin tưởng rằng, mọi giá trị phải được tạo dựng theo thời gian và là kết quả của quá trình làm việc hết mình. Chúng tôi không hài lòng với những gì đến một cách dễ dàng mà quyết tâm thực hiện sứ mệnh của mình với tinh thần làm việc chăm chỉ, tận tâm và khoa học

Lấy các giá trị "Đoàn kết - trung thành - năng độ ng - chuyên nghiệp" làm nền tảng văn hóa doanh nghiệp.

Đổi mới liên tục: Không bao giờ hài lòng, thỏa mãn với kết quả đã đạt được .Cải tiến liên tục để phát triển. Học tập cái mới, không ngừng sáng tạo để thành công.

Chất lượng dịch vụ:  Chất lượng sản phẩm và dịch vụ quyết định sự tồn tại của doanh nghiệp.

Lấy chữ "Tín":  làm phương châm hoạt động

Hợp tác cùng phát triển là môi trường và sức mạnh để tồn tại và cạnh tranh lành mạnh hướng vào thị trường và phát triển bền vững.

Gọi ngay: 0225.3555666
SMS: 02253555666 Chat Zalo Chat qua Messenger
02253555666